studiować

studiować
mokytis
studijuoti

Słownik Polsko-Litewski. 2014.

Look at other dictionaries:

 • studiować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, studiowaćdiuję, studiowaćdiuje, studiowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} badać, śledzić, analizować coś w celach poznawczych; prowadzić studia nad czymś; dokonywać naukowej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • studiować — ndk IV, studiowaćdiuję, studiowaćdiujesz, studiowaćdiuj, studiowaćował, studiowaćowany 1. «poznawać dokładnie, gruntownie, dociekać za pomocą analizy naukowej; badać» Studiować zagadnienia filozoficzne. Studiować psychikę młodzieży. 2. «uczyć się …   Słownik języka polskiego

 • być — ndk jestem, jesteś, są, będę, będziesz, będą, bądź, był I w funkcji samodzielnej «zajmować pewne miejsce w rzeczywistości» 1. «mieć byt, istnieć, żyć» Cichy, jakby go nie było. Pomnik jest do dzisiaj. Nie było cię jeszcze na świecie. Był sobie… …   Słownik języka polskiego

 • iranistyka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. iranistykayce, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nauka o językach i kulturze ludów irańskich (m.in. Persów, Kurdów, Afgańczyków) {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ciężar — 1. Być, stać się dla kogoś ciężarem «sprawiać komuś kłopot, utrudniać komuś coś»: W moim wieku nie powinienem być ciężarem dla rodziców. Gdybym miał studiować, to ewentualnie na studiach wieczorowych, a w porze dziennej pracować. J. J. Balwierz,… …   Słownik frazeologiczny

 • głowa — 1. Alkohol, wino, piwo itp. szumi komuś w głowie «ktoś jest oszołomiony po wypiciu alkoholu, wina, piwa itp.»: Długo nie mogę zasnąć, w głowie szumi mi piwo, pocałunki puchną na wargach, a policzek pali ze wstydu. Z. Kruszyński, Na lądach. 2.… …   Słownik frazeologiczny

 • akademia — ż I, DCMs. akademiamii; lm D. akademiamii (akademiamij) 1. «instytucja skupiająca wybitnych uczonych lub artystów, mająca na celu kierowanie rozwojem nauki i sztuki» Polska Akademia Nauk. ∆ Akademia Platońska «szkoła filozoficzna założona przez… …   Słownik języka polskiego

 • anglistyka — ż III, CMs. anglistykayce, blm «nauka o języku angielskim, literaturze angielskiej; sekcja wydziału filologicznego na uniwersytecie obejmująca studia w tym zakresie» Studiować anglistykę. Absolwent anglistyki, wydział anglistyki …   Słownik języka polskiego

 • bibliotekoznawstwo — n III, Ms. bibliotekoznawstwowie, blm «nauka o teoretycznych podstawach bibliotekarstwa i dziejach bibliotek» Studium bibliotekoznawstwa. Studiować bibliotekoznawstwo …   Słownik języka polskiego

 • bohemistyka — ż III, CMs. bohemistykayce, blm «nauka zajmująca się językiem, historią i kulturą czeską» Studiować bohemistykę. Być na bohemistyce …   Słownik języka polskiego

 • chemia — ż I, DCMs. chemiamii, blm «nauka zajmująca się badaniem właściwości i budowy różnych substancji oraz badaniem przemian jednych substancji w inne» Chemia farmaceutyczna, jądrowa, kliniczna, kwantowa, przemysłowa, rolna, spożywcza, techniczna.… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”